Život na Zemi pochází z Marsu – vědců

Život na Zemi pochází z Marsu - vědců

Skupina astronomů pod vedením Caleba Scharfa představila novou studii publikovanou v Business Insider.

Podle jejich teorie pocházejí dávní předkové lidstva z organismů, které kdysi žily na Rudé planetě, to znamená, že nová teorie tvrdí, že lidé jsou potomky marťanského života, který přišel na Zemi před miliardami let.

Nová studie naznačuje, že na nynější vyprahlé planetě se ve starověku pravděpodobněji objevil život, protože to byly příznivější podmínky a srážka Marsu s asteroidem způsobila uvolnění hornin do naší sluneční soustavy a zachytila ​​počátky života z Marsu. který přistál na Zemi a zakořenil se.

“Můžeme najít kousky Marsu tady na Zemi a máme podezření, že jsou kousky Země na Marsu,” řekl Caleb Scharf. „Pokud v tomto materiálu najdeme živé organismy, je docela možné, že jsme Marťané.“

Zdroje: slunce

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: