Vědci: Subglaciální oceán Pluta je pravděpodobně neobydlený

Vědci: Subglaciální oceán Pluta je pravděpodobně neobydlený

Podle zástupců NASA má Pluto podpovrchový oceán, což zaprvé může naznačovat, že jiné trpasličí planety jsou schopny skrývat tekuté oceány, a zadruhé nutí člověka přemýšlet o možnosti života v tomto oceánském prostředí.

Podle Williama McKinnona, profesora planetárních věd na Washingtonské univerzitě v St. Louis a spoluautora dvou ze čtyř nových studií o Plutu, skrývá Plutova oblast ve tvaru srdce pod sebou oceán amoniaku. To naznačuje, že existence jakýchkoli forem života v tomto prostředí je stěží možná.

Je to přítomnost této žíravé, bezbarvé kapaliny, o které se domnívá, že pomáhá vysvětlit nejen Plutovu orientaci v prostoru, ale také přetrvávání mohutné ledové čepičky oceánu, kterou jiní vědci nazývají „mokrou“, ale McKinnon ji raději definuje jako „tlustou“.

Pomocí počítačových modelů spolu s topografickými a kompozičními daty z kosmické lodi New Horizons v červenci 2015 po průletu Pluta provedl McKinnon komplexní analýzu oceánu pod povrchem oblasti Sputnik Planitia. To mu umožnilo napsat neuvěřitelně zajímavý článek o gravitaci a orientaci Pluta a primární roli subglaciálního oceánu v tomto. Analýza ukázala, že podpovrchový oceán je široký asi 1 000 km a hluboký více než 80 km. Výzkum byl publikován v časopise Nature.

Zdroje: Phys

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: