Predikce sluneční expozice dosahuje nové úrovně – NASA vytváří nástroj EEGGL

Predikce sluneční expozice dosahuje nové úrovně - NASA vytváří nástroj EEGGL

Dynamické vesmírné prostředí, které obklopuje Zemi, je neustále pronikáno slunečními erupcemi – kolosálními výrony mraků magnetické energie a plazmy, horkého plynu a elektricky nabitých částic z povrchu Slunce do vesmíru. Všechny tyto jevy interagují s magnetickými poli Země a vytvářejí takzvané vesmírné počasí.

Nový nástroj NASA EEGGL pomáhá mapovat dráhy těchto magneticky strukturovaných mraků a výronů koronální hmoty ještě předtím, než se vůbec dostanou na Zemi. EEGGL, navržený speciálně pro simulaci slunečních bouří, je navržen tak, aby pomáhal výzkumu NASA a poskytoval všechny potřebné informace komunitě Koordinovaného simulačního centra (CCMC) v Mission Control Center NASA v Greenbeltu.

Vědci z NASA věří, že takové počítačové modely jim mohou pomoci lépe přesně pochopit, jak bude Slunce ovlivňovat prostor blízký Zemi, a také významně zlepší schopnost předpovídat vesmírné počasí.

Zdroje: NASA

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: