Legendy nevyhasitelných lamp

Legendy nevyhasitelných lampFoto z otevřených zdrojů

Než do našich domovů dorazila elektřina, lidé po celém světě použité olejové lampy. Zdálo by se to pravidelné tankování je pro ně naprosto nezbytné svítidla však existují důkazy o lampách, které nevysvětlitelně dlouho hořel bez oleje.

Takové skutečně nevyhasitelné lampy byly zpravidla nalezeny na vykopávky starobylých hrobek a podobných uzavřených míst. Osvětlené před stovkami a tisíci lety dál hořeli.

Zde je několik zajímavých příkladů tohoto záhadného jevy. V 140 A.D. v Itálii byla otevřena hrobka dcery slavný řečník Cicero. Když tam našel hořící lampu, vyděšení lidé se pokusili to vyhnat, ale viděli, co dělat ani silný vítr ani voda nemohou …

Za vlády císaře Justiniána došlo k oddělení vojáků náhodně byla objevena hořící lampa, což, jak dokazuje i nápis na něm byl původně osvětlený téměř 550 let zpět.

Po oddělení Anglie od římskokatolické církve Byl založen král Jindřich VIII. Anglikánský kostel. Po král požadoval, aby byly buď katolické církve zničeno nebo zahrnuto do počtu anglikánů. To bylo tehdy hrob jistého bohatého muže, který zemřel asi 300 let AD a lampa v jeho pohřbu pokračovala v hoření.

Tam je také kronika napsaná vojákem ze Švýcarska, kde on říká, že na začátku 16. století objevil ve Francii starodávný hrobka. Uvnitř našel pouze hořící lampu a vzal ji s sebou sám. Bez jakéhokoli paliva nádherná lampa ještě pár spálila měsíce, po kterých byl náhodně zlomen, a tak vyplatil.

Bohužel v současné době není jedna instance tak věčně nebyla nalezena žádná hořící lampa, a proto moderní vědci ne může tento jev prozkoumat a vysvětlit. No, budeme doufám, že alespoň jedinou nevyhasitelnou lampou je někdo ano najít. A v blízké budoucnosti …

Čas

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: