Hodnota amuletu Hvězda Ruska nebo Náměstí Svarog

Jedním z nejsilnějších slovanských amuletů, kterými Svarog a předkové chrání člověka, je ruská hvězda. Amulet odráží sílu mnoha bohů, je určen k realizaci mnoha účelů, nese znalosti stovek generací. Jeho akce však bude účinná až po aktivaci a při správném nošení.

hvězda rus

Co znamená amuletská hvězda Ruska?

Symbol hvězdy Ruska skrývá zjednodušený obraz krbu. A také v řádcích jsou obrysy svastiky.

Hodnota amuletu je vytvoření harmonického soužití s ​​lidmi a okolním světem, rozvoj intuice a vhledu, sebevědomý pohyb směrem k stanoveným cílům. Hvězda je nezbytná pro jednotlivce, kteří se snaží porozumět tajemstvím vesmíru, komunikovat s přírodou na intuitivní úrovni, přijmout ji.

Nosit talisman je přípustné pro muže i ženy. Musíte však vzít v úvahu nuance dopadu produktu na zástupce různých pohlaví. Muži nosí hvězdu Ruska, aby rozvíjeli intuici a myšlení, našli správnou a spravedlivou cestu a dostali příležitost realizovat své dovednosti a schopnosti.

Amulet je vhodný pro muže s nízkou sebeúctou, slabým charakterem, neschopností odolat obtížím. Hvězda Ruska může být viděna v kovárnách a jiných řemeslných dílnách, v domě osoby, která fyzicky pracuje nebo má vojenskou pozici.

Slovanské ženy nasadily amulet v obtížných životních podmínkách, když se ocitly obklopeny problémy a problémy bez mužské pomoci. Moderní představitelé slabšího pohlaví si kupují talisman, aby se s jistotou drželi odpovědné pozice, odvážně budovali kariéru, vychovávali dítě sami a chránili se před rodinnými konflikty.

Význam symbolu

Jedním z nejstarších symbolických obrazů je Ruská hvězda, jejím významem je spojení s předky, přenos znalostí do nové generace. Symbol je ale nejednoznačný, každý z jeho prvků má svůj vlastní význam.

Symbolika by měla být dešifrována:

 1. Osmicípá hvězda je hlavním prvkem symbolu, což znamená sloučení tří světů: Navi (příbytek mrtvých), Pravi (svět božských esencí), Yavi (skutečný svět, kde lidé žijí). Prolínání světů je základem vesmíru. Každý člověk je nositelem nebeského, posmrtného života a pozemského. Další hvězda je odrazem spojení mezi třemi: minulostí, přítomností, budoucností. Člověk svým jednáním ovlivňuje běh událostí, sklízí výhody v budoucnosti. A třetím významem je fúze tří hypostáz člověka: duše, ducha, těla. Harmonie fúze určuje zdraví.
 2. Kosočtverec s hvězdou vpletenou do něj je symbolem plodnosti. Toto je schematické znázornění pšeničného pole.
 3. Čáry kolem kosočtverce mají několik významů: čtyři hlavní body, čtyři přírodní prvky (oheň, vzduch, voda, země), čtyři hlavní lidské ctnosti (spravedlnost, čestnost, svoboda, víra). Všechny linie vycházející z kosočtverce mají stejnou délku, což znamená, že uvedené ctnosti jsou také ekvivalentní.
 4. Kruh obklopující hlavní prvky je obrazně spojen s Yarilou – denním světlem. Má ochrannou a sjednocující funkci. Když je hvězda Ruska umístěna na Slunci, je zobrazena stálost pohybu, seberozvoj.

Všechny prvky slovanského amuletu Hvězda Ruska navzájem posilují akci. Symbol je koncentrovaným a schematickým znázorněním znalostí předků a představ o vesmíru.

Význam tetování

Hvězda Ruska tetování, stejně jako amulet, odráží fúzi tří světů. Symbolizuje také sílu spojení mezi mužskými a ženskými principy, proto je aplikováno na tělo k posílení rodinných vztahů.

Náčrtky jsou vytvářeny v různých stylech, hlavní obrázek lze kombinovat s dalšími prvky. Ale při zdobení těla hvězdou musí člověk pochopit, že tímto způsobem prokazuje svou angažovanost ve slovanské kultuře a pohanství.

čtvercová hodnota svarog

Svarogovo náměstí

Toto jméno má čistě mužskou verzi ruské hvězdy. Když muž získá nebo udělá hvězdu Ruska, dostane hlavní sílu z náměstí znázorněného uprostřed kompozice. Runa Square je kovárna Boha Svaroga a čtyři univerzální linie jsou jazyky plamene vycházející z kovárny.

Svarog je jedním z nejvyšších slovanských bohů, tvůrcem světů, který podněcoval lidi, jak vařit jídlo v ohni a kovat kovové nástroje. Má přísný a pracovitý charakter, netoleruje nespravedlnost a lži. Kouzla s ním spojená mají silný magický účinek. Proto náměstí Svarog, umístěné ve středu kompozice, zvyšuje ochranný účinek amuletu Hvězda Ruska.

Amulet se doporučuje nosit řemeslníkům, armádě i mužům usilujícím o obnovení a udržení velikosti Ruska. Je vhodné koupit stříbrné přívěsky, nebo ze dřeva. Zlatý přívěsek je nežádoucí: symbol se dobře hodí ke stříbře, ale špatně ke zlatu.

Měli byste znát rozdíl mezi Svarogovým náměstím a hvězdou Lada. Hlavní rozdíl je ve významu symbolu: první je mužský, druhý je určen pro ženy, pomáhá udržovat rodinný krb a chrání manželské štěstí. Existují také vnější rozdíly: Náměstí má čtyři „jazyky“ s ostrými konci, Lada – zaoblená.

Náměstí Svarog je sluneční symbol Ruska. Pomáhá silnějšímu pohlaví:

 • najít štěstí;
 • pochopit tajemství vesmíru;
 • naučit se řemeslu (zejména kovářství);
 • získat jasnost a jasnost myšlení (důležité pro muže zapojené do politiky a diplomacie);
 • dosáhnout úspěchu ve zvoleném podniku;
 • rozvíjet kreativitu.

Význam tetování náměstí svarog

Co znamená tetování

Tetování na náměstí Svarog není tak ochranné, jako to pomáhá nositeli realizovat se a odhalit talenty. Znamení runy aplikované na tělo činí člověka pracovitým a usilujícím o vlastní rozvoj. Odstraňuje všechny překážky, které brání profesnímu a osobnímu růstu, zkušenostem a řemeslným dovednostem.

Náměstí Svarog má silný význam, tetování by se nemělo dělat ukvapeně. Než si vyberete Svarog Square jako náčrt, který chcete použít na tělo, musíte si to dobře promyslet. Tetování, které má magický efekt, může změnit obvyklý směr života, s nímž se každý člověk nedokáže psychicky vyrovnat.

Nejlepší místa pro tetování jsou hrudník a ramena. Čím blíže je obraz k srdci, tím více na nositele působí.

Kladivo Svarog s hvězdou Ruska

Svarogovo kladivo je další z populárních mužských slovanských znamení. Často není zobrazen samostatně, ale jako součást jiných amuletů. Kombinace Kladiva Svarogova s ​​Ruskou hvězdou je nejúčinnější z hlediska magického účinku. Mužský amulet připojených symbolů má dvojí sílu. Osoba přijímá moudrost předků, získává znalosti, které pomáhají dosáhnout harmonie existence.

Amulet, který kombinuje kladivo a náměstí Svarog:

 • pomáhá lidem žijícím podle svědomí;
 • posiluje spojení s předky;
 • podporuje harmonii mezi tělem a duchem;
 • charakter nálady a rovnováhy;
 • pomáhá dosáhnout úspěchu ve vybraném oboru.

Amulet se dvěma mužskými znaky nemohou ženy a děti používat. Pro ně je příliš silný a má zbytečné vlastnosti.

Pokud je ozdoba s Kladivem Svarogem a hvězdou Ruska nosena nestydatým a podvodným člověkem, pak dostane spravedlivý trest od boha-kováře, zaplatí za klamná slova a trestné činy.

Aktivující talismany

Amulety jsou účinné, pokud jsou aktivovány a pravidelně čištěny od nahromaděného negativu. Aktivují hvězdu Ruska a náměstí Svarog standardním způsobem: pomocí čtyř prvků. Použití:

 • plamen svíčky (ohnivý prvek);
 • voda (vodní prvek);
 • hrst země nebo písku (zemský prvek);
 • vydechovaný vzduch nebo vítr (vzduchový prvek).

Amulet musí být položen na čistý hadřík, požádejte ho o pomoc. Poté držte výrobek nad svíčkou, posypte zeminou, navlhčete vodou, vyjměte do větru. Talisman je nasycen energií přírodních prvků.

Podobným způsobem je náměstí Svarog zbaveno negativní energie.

Měli byste pochopit rozdíl mezi třemi verzemi staroslovanského symbolu. Aby ochránili rodinu a domov, získali moudrost, získávají hvězdu Ruska. Pro získání vnitřní a fyzické síly nosí muži náměstí Svarog. Ženy, které potřebují pomoc vyšších sil, používají hvězdu Lada.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: