Fyzici testovali rychlost světla při nejvyšších energiích

Fyzici testovali rychlost světla při nejvyšších energiích

Fyzici změřili rychlost světla při nejvyšších energiích a zjistili, že je stále konstantní všude ve vesmíru, dokonce i v gama paprskech vyzařovaných zdroji, jako jsou explodující hvězdy.

To znamená, že i při nejvyšších energiích, které můžeme detekovat, je jeden z pilířů teorie speciální relativity Alberta Einsteina stále neotřesitelný.

„Způsob, jakým se světlo chová při velmi vysokých energiích, má skutečné důsledky pro svět kolem nás,“ řekl astrofyzik Pat Harding z národní laboratoře Los Alamos v Novém Mexiku.

Lorentzova invariance je základním principem speciální relativity. Vyjadřuje skutečnost, že bez ohledu na to, kde se ve vesmíru nacházíte, zákony fyziky – včetně rychlosti světla – zůstávají stejné.

Existují však teorie, které naznačují, že Lorentzovu invariance lze porušit při velmi vysokých energiích. Pokud se to potvrdí, budeme k vysvětlení potřebovat nové fyzikální zákony. Musíme to však také objevit.

Pokud se Lorentzova invariance rozpadne při vysokých energiích, pak musí vysokoenergetické jevy vykazovat neočekávané chování, neslučitelné s teorií relativity; světlo by například mohlo cestovat různými rychlostmi.

Observatoř HAWC nedávno detekovala řadu gama paprsků s energiemi nad 100 TeV. Tato skutečnost sama o sobě ukládá omezení narušení Lorentzovy invariance – to znamená, že fotony se nepohybují rychleji, než je rychlost světla ve vakuu.

To neznamená, že Lorentzova invariance nemůže být narušena ani při vyšších energiích, ale znamená to, že zůstává pravdivá v našich detekovatelných mezích. A to je opravdu skvělé.

Studie byla publikována v Physical Review Letters.

Zdroje: Foto: Krabí mlhovina, zdroj gama záření. (NASA / ESA / J. Hester / A. Loll / Arizonská státní univerzita)

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: