Australští draví ptáci se záměrně hodili lesní požáry

Australští draví ptáci úmyslně zapálili lesyFoto z otevřených zdrojů

Toto tvrzení vychází ze dvou zcela vědeckých závěrů: zaprvé, ptáci, zejména dravci, jsou docela vyvinutí vědomí a za druhé, nepotřebují požáry pro náhodné extrémy nebo „zábava“, ale jako snadný způsob, jak získat jídlo.

Za tímto účelem australští draví ptáci, zejména hnědí sokol, kooshoo a černý drak, které byly vidět v tyto triky jsou zapojeny do šíření ohně a převést je do lesů chráněných před přírodními požáry (řekami) nebo umělé (příkopy) bariéry. Pernaté v tomto případě se predátoři shromažďují v malých hejnech, dávejte si pozor doutnající tyčinky a potom přesunout „ohnivou kořist“ vzduchem do nejlepší, podle jejich názoru, místa pro další oheň, častěji jen kilometr.

Díky novému ohni takto připravenému, draci a sokoli dostávají zdarma jídlo, když oheň vyhasne úkryty stovek ptáků, plazů a hlodavců.

Foto z otevřených zdrojů

Vědci v tomto jevu byli zasaženi koordinací pernaté predátory, jako by se spikli navzájem, a jak na to. Nejúžasnější věc je, že o tom domorodci vědí v návycích dravých ptáků to podle jejich názoru vždy dělali, jako říká se od nepaměti.

Přes toto prohlášení místních obyvatel, lovců a rybářů Strážci neustále bojují s zápalnými ptáky narazit na skepticismus oficiální vědy a může trpět tyto požáry samy.

Podle vědců se jedná o chování „ohnivých“ ptáků jev, velmi podobný taktice vlčí smečky. Proto v realitě takových nekontrolovaných není nic překvapivého žhářství, ve kterém se zřejmě draví ptáci již zabývají tisíce let …

Požáry australských ptáků

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: