Astronomové pozorují výbušné paprsky ze supermasivní černé díry z raného vesmíru

Astronomové pozorují výbušné paprsky ze supermasivní černé díry z raného vesmíru

Je známo, že bipolární trysky vycházejí z MG J0414 + 0534. Kombinací čtyř lentikulárních obrazů galaxie a odečtením gravitačních účinků galaxie vpředu se týmu podařilo rekonstruovat obraz těchto paprsků.

Když trysky zasáhnou plyn v mezihvězdném prostředí, náraz vytvoří teplo. Z této tepelné mapy byli vědci schopni vypočítat, že plynové mraky se pohybují rychlostí až 600 kilometrů za sekundu.

„Našli jsme přesvědčivé důkazy o významných interakcích mezi tryskami a plynnými mračny i ve velmi rané vývojové fázi trysek. Myslím, že náš objev připraví půdu pro lepší pochopení evolučního procesu galaxií v raném vesmíru. “

Studie byla publikována v Astrophysical Journal Letters.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: