Astronomové najdou zdroj rádiových pulzů v hlubokém vesmíru

Astronomové najdou zdroj rádiových pulzů v hlubokém vesmíru

Nakonec se astronomům podařilo identifikovat zdroj záhadných krátkých výbuchů rádiových vln – ukázalo se, že jde o věkovou trpasličí galaxii vzdálenou více než 3 miliardy světelných let od Země.

V roce 2016 bylo díky vývoji softwaru pro vysokorychlostní záznam dat a analýzu dat v reálném čase detekováno celkem devět světlic za měsíc, což stačilo k vyhledání zdroje do desetiny obloukové sekundy. Největší evropské a americké rádiové interferometrické pole jej následně přesně identifikovalo s přesností na setinu obloukové sekundy, a to na ploše asi 100 světelných let.

Hluboké zobrazení oblasti pomocí severního dalekohledu Gemini na Havaji odhalilo opticky slabou trpasličí galaxii, která neustále vyzařuje rádiové vlny nízké úrovně, typické pro galaxie s aktivním jádrem, které ve svém středu skrývá supermasivní černou díru. Bylo také zjištěno, že galaxie má nízký index prvků jiných než vodík a hélium, což vedlo astronomy k myšlence, že galaxie byla vytvořena ve středním věku vesmíru.

Podle astronoma Casey Lowe z Kalifornské univerzity v Berkeley naznačuje přítomnost rychlého rádiového záblesku v tomto typu trpasličích galaxií souvislost s dalšími energetickými událostmi, ke kterým dochází v podobných trpasličích galaxiích. Poznamenal, že zde mohlo dojít k extrémně jasným explozím hvězd, nazývaným superluminální supernovy, a příčinou těchto gama záblesků mohly být vysoce magnetizované a rychle rotující neutronové hvězdy, známé také jako magnetary. Neutronové hvězdy jsou považovány za husté kompaktní objekty vytvořené explozemi supernov, které jsou schopné emitovat periodické rádiové pulsy při jejich rotaci.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: